11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[BS 01.06.2004]

Bijlage III

Opgeheven (art. 31, KB 20-09-2012, BS 15-01-2013)