11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[BS 01.06.2004]

Bijlage V. Model van begeleidersattest als vermeld in artikel 23, § 9 (enkel Vlaams Gewest)