11 MEI 2004. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen.
[BS 01.06.2004]

Bijlage VII. Model van getuigschrift van de vorming voor begeleiders rijbewijs B als vermeld in artikel 38quinquies (enkel Vlaams Gewest)