13 JUNI 2010

Koninklijk besluit houdende de erkenning van de beroepskwalificaties die door rij-instructeurs en directeurs van rijscholen werden verworven in de lidstaten van de Europese Gemeenschap, alsook tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen. [B.S. 01.07.2010]

Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied (art. 1-2)
Hoofdstuk 2. De vrije dienstverrichting (art. 3-4)
Hoofdstuk 3. De vestigingsvrijheid (art. 5-6)
Hoofdstuk 4. Wijzigings- en slotbepalingen (art. 7-14)
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.