14 JULI 2005

Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer. [B.S. 26.07.2005]

Opgeheven, met uitzondering van artikel 14, § 3
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 1-2)
Hoofdstuk II. Goedkeuringen (art. 3)
Hoofdstuk III. Algemene bepalingen betreffende de erkenning van de werkplaatsen (art. 4-5)
Hoofdstuk IV. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken (art. 6)
Hoofdstuk V. Erkenning van installateurs of herstellers van digitale tachografen
- Afdeling 1. Algemeen (art. 7)
- Afdeling 2. Erkende werkplaatsen (art. 8)
- Afdeling 3. Overbrenging van de in het geheugen van het controleapparaat opgeslagen gegevens (art. 9)
- Afdeling 4. Personeel van de erkende werkplaatsen (art. 10)
- Afdeling 5. Opleiding van het personeel van de erkende werkplaatsen (art. 11)
Hoofdstuk VI. Intrekking van erkenning (art. 12)
Hoofdstuk VII. Controle van de erkende werkplaatsen (art. 13)
Hoofdstuk VIII. Inspecties en controles van de met een tachograaf uitgeruste voertuigen (art. 14)
Hoofdstuk IX. Installatieplaatje (art. 15)
Hoofdstuk X. Tachograafkaarten (art. 16)
Hoofdstuk XI. Overbrenging van de in het geheugen van de voertuigunit of van bestuurderskaarten opgeslagen gegevens (art. 17)
Hoofdstuk XII. Opsporing en vaststelling van de inbreuken (art. 18-19)
Hoofdstuk XIII. Attesten tot staving van de afwezigheden voor de loontrekkende bestuurders (art. 20)
Hoofdstuk XIV. Overgangs-, slot- en opheffingsbepalingen (art. 21-25)
*** BIJLAGEN ***
Bijlage 1. Voertuigen waarin de tachograaf niet gebruikt moet worden of waarin hij niet geïnstalleerd moet zijn in het geval van vervoer bedoeld in artikel 2, punt 3 van verordening (eg) nr. 561/2006 en tot de overeenstemming bedoeld in punt 3 van hetzelf
Bijlage 2. Voorwaarden om de erkenning als installateur of hersteller van tachografen te bekomen
Bijlage 3. Erkenning van de installateurs of herstellers die zich tot analoge tachografen beperken
Bijlage 4. Verslag betreffende de gegevensoverdracht certificaat van onmogelijkheid van gegevensoverdracht
Bijlage 5. Bedragen van de retributies voor de erkenning van installateurs en herstellers
Bijlage 6. Erkenningsvoorwaarden voor de controle-instellingen van de erkende werkplaatsen voor het installeren en herstellen van tachografen
Bijlage 7. Bedragen van de retributies voor de aflevering van tachograafkaarten
Bijlage 8. Formulieren voor de aanvraag van tachograafkaarten (bestuurderskaart)
Bijlage 8. Formulieren voor de aanvraag van tachograafkaarten (bedrijfskaart)
Bijlage 8. Formulieren voor de aanvraag van tachograafkaarten (werkplaatskaart)
Bijlage 8. Formulieren voor de aanvraag van tachograafkaarten (controlekaart)
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.