14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Hoofdstuk II. Goedkeuringen

Artikel 3

§1. Het verzoek om goedkeuring van een model van tachograaf, registratieblad of geheugenkaart wordt ingediend door de fabrikant of zijn gevolmachtigde bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Dienst Metrologie. Deze dienst mag, onder haar toezicht en haar verantwoordelijkheid, de uitvoering van bepaalde voorafgaande proeven aan andere laboratoria toewijzen, voorzover deze erkend zijn door BELAC conform de tot de reeks EN 17000 behorende normen. De accreditaties afgeleverd volgens de systemen waarmee BELAC een wederzijdse erkenning heeft afgesloten, worden als gelijkwaardig beschouwd.

Het verzoek gaat vergezeld van beschrijvende documenten die toelaten de gelijkvormigheid van het model aan de voorschriften van de verordening te controleren.

§2. De Minister bevoegd voor de Metrologie of zijn afgevaardigde verleent de goedkeuring, schorst ze of trekt ze in. Hij kent het in artikel 6 van de verordening bedoelde goedkeuringsmerk toe.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.