14 JULI 2005. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de verordening (EEG) nr. 3821/85 van 20 december 1985 betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 26.07.2005]

Bijlage 5. Bedragen van de retributies voor de erkenning van installateurs en herstellers

  De erkenning als installateur of hersteller van tachografen is onderworpen aan een retributie waarvan het bedrag bepaald is op :

  • 250 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als installateur;
  • 200 euro voor de uitbreiding van de erkenning als installateur tot digitale tachograaf;
  • 150 euro voor het onderzoek met het oog op de erkenning als hersteller;
  • 100 euro voor de uitbreiding van de erkenning als hersteller tot digitale tachograaf;
  • 25 euro voor de afgifte van elk erkenningcertificaat.

  Vanaf inwerkingtreding van dit besluit t.e.m. 31 december 2009 zijn deze respectievelijke bedragen 270, 216, 162, 108 en 27 euro.

  Vanaf het burgerlijk jaar 2010 maken de vergoedingen, vastgelegd in de bijlage bij dit besluit, jaarlijks per 1 januari het voorwerp uit van een automatische indexering berekend op basis van de gewone index van de maand november van het voorgaande jaar. Het resultaat van deze aanpassing zal worden afgerond naar de hogere euro indien de decimalen van het berekend bedrag hoger of gelijk zijn aan 0,5 of naar de lagere euro indien de decimalen lager zijn dan 0,5.

  De vergoedingen voor reeds geheel of gedeeltelijk geleverde prestaties zijn niet terugbetaalbaar bij annulering van de aanvraag of in geval van een negatieve beslissing aangaande het dossier.

  De vergoedingen worden gestort op rekening nummer IBAN : BE86 6792 0060 1050 - BIC : PCHQ BE BB van het Directoraat Generaal Mobiliteit en Verkeersveiligheid - Ontvangsten.

   Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.