Koninklijk besluit van 19 juli 2000 betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg

B.S. 26.07.2000

Artikel 1-2
Artikel 3-9
Artikel 10-15
Bijlage 1. Lijst van de te innen sommen
Bijlage 2. Formulieren
Bijlage 3. Betaling met overschrijving