19 OKTOBER 1995. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
[BS 23.11.1995]

  Artikel 1

  Worden gelijkgesteld met motorrijtuigen, alle aanhangwagens, behalve :

  de aanhangwagens waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 500 kg bedraagt;

  de landbouwaanhangwagens en de werfaanhangwagens;

  de aanhangwagens die uitsluitend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de loodsen en de magazijnen gelegen binnen de zee- of rivierhavens, zoals deze zijn omschreven in een aanvullend gemeentelijk reglement;

  de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder dat zij werden ingevoerd door personen die er verblijven;

  de aanhangwagens uitsluitend bestemd voor folkloristische manifestaties;

  de aanhangwagens van een toeristische trein.

  Artikel 2

  Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.