19 OKTOBER 1995. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 1 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
[BS 23.11.1995]

Artikel 1

Worden gelijkgesteld met motorrijtuigen, alle aanhangwagens, behalve :

de aanhangwagens waarvan de maximale toegelaten massa niet meer dan 750 kg bedraagt;

de landbouwaanhangwagens en de werfaanhangwagens;

de aanhangwagens die uitsluitend rijden tussen de laad- en loskaaien, de opslagplaatsen, de loodsen en de magazijnen gelegen binnen de zee- of rivierhavens, zoals deze zijn omschreven in een aanvullend gemeentelijk reglement;

de aanhangwagens die kortstondig in België rijden zonder dat zij werden ingevoerd door personen die er verblijven;

de aanhangwagens uitsluitend bestemd voor folkloristische manifestaties;

de aanhangwagens van een vergunde toeristische miniatuurtreinsleep.

Artikel 2

Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie en Onze Minister van Justitie zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.