20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Inschrijvingsprocedures en -documenten

Afdeling 7. Opschorting van de inschrijving

Artikel 26. Wanneer de Directie Inschrijvingen Voertuigen een kennisgeving van een periodieke technische controle ontvangt waaruit blijkt dat de toelating om een bepaald voertuig in het wegverkeer te gebruiken opgeschort is overeenkomstig artikel 9, punt 3, van Richtlijn 2014/45/EU, wordt de opschorting elektronisch geregistreerd.

De opschorting geldt tot het voertuig met goed gevolg een nieuwe technische controle heeft ondergaan. Wanneer uit de technische controle blijkt dat het voertuig opnieuw geschikt is om deel te nemen aan het wegverkeer, wordt de opschorting opgeheven, zonder dat hiervoor een nieuwe inschrijvingsprocedure dient te worden doorlopen.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.