20 JULI 2001. - Koninklijk besluit betreffende de inschrijving van voertuigen.
[BS 08.08.2001]

Hoofdstuk II. Inschrijvingsprocedures en -documenten

Afdeling 7. Retributies

Opgeheven (art. 14, KB 06-11-2010, BS  12-11-2010)