21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
[BS 02.05.2007]

Hoofdstuk I. Algemene bepaling

Artikel 1

Dit besluit geldt voor de in bijlage 1 gedefinieerde ademtesttoestellen en de in bijlage 2 gedefinieerde ademanalysetoestellen wanneer ze worden gebruikt met toepassing van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.