21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
[BS 02.05.2007]

Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen

Artikel 29

Het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de ademtesttoestellen die het niveau van de alcoholopname in de uitgeademde alveolaire lucht aangeven en het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde alveolaire lucht worden opgeheven.

Artikel 30

De organismen of laboratoria die de proeven van modelkeuring, de eerste ijken, herijken en technische controles uitvoerden de dag waarop dit besluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad kunnen die nog tot 1 juli 2008 uitvoeren.

Artikel 31

De ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen met een modelgoedkeuring die afgeleverd werd overeenkomstig dit besluit, in de versie ervan voorafgaand aan de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 10 juni 2014, mogen verder gebruikt worden. Echter, voor wat betreft de ademanalysetoestellen moet dit verder gebruik gegarandeerd worden door een geldige ijking.

Artikel 32

Onze Minister van Justitie, Onze Minister van Economie en Onze Minister bevoegd voor het verkeersveiligheid zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.