21 APRIL 2007. - Koninklijk besluit betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.
[BS 02.05.2007]

Hoofdstuk VI. Ademanalysetoestellen die ook kunnen gebruikt worden als ademtesttoestellen

Artikel 20

In de aanvraag vermeld in artikel 8 wordt gepreciseerd of het gaat over een ademanalysetoestel dat ook kan gebruikt worden als ademtesttoestel in de zin van artikel 59 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.

Artikel 21

De gecombineerde toestellen moeten voldoen aan alle voorwaarden die zijn voorzien in onderhavig besluit voor wat betreft de ademanalysetoestellen. Het aanvaardingsmerk vermeld in artikel 18 moet aangebracht worden.

Bovendien wordt er, tijdens het onderzoek en de proeven tot goedkeuring van het model, nagegaan of het analysetoestel eveneens de voorwaarden respecteert zoals voorzien in de bijlage 1 van onderhavig  besluit.

Het nationaal goedkeuringsmerk als ademtesttoestel wordt afgeleverd en aangeduid overeenkomstig het artikel 3.

Artikel 22

Als een onderhoud heeft plaatsgehad gaat de in artikel 16 bedoelde periode van 12 maanden in vanaf de datum van dit onderhoud.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.