Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

B.S. 30.04.1998

Dit reglement is beschikbaar als download voor gebruik offline.
*** TITEL I. DEFINITIES (art. 1) ***
*** TITEL II. INDELING VAN DE MOTORVOERTUIGEN IN CATEGORIEËN VOOR DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE HET RECHT TOT STUREN (art. 2) ***
*** TITEL III. HET RIJBEWIJS ***
Hoofdstuk I. Toepassingsveld (art. 3-4)
Hoofdstuk II. De scholing
- Afdeling 1. Algemeenheden (art. 5)
- Afdeling 2. Voorlopig rijbewijs (art. 6-9)
- Afdeling 3. Opgeheven (art. 10-13)
- Afdeling 4. Theoretisch en praktisch onderricht verstrekt door de rijscholen (art. 14-16)
Hoofdstuk III. Het rijbewijs
- Afdeling 1. Afgifte (art. 17-18)
- Afdeling 2. Geldigheid (art. 19-24)
Hoofdstuk IV. Examens
- Afdeling 1. Examencentra (art. 25)
- Afdeling 2. Examinatoren (art. 26-26quater)
- Afdeling 3. Vrijstellingen (art. 27-30)
- Afdeling 4. Theoretisch examen (art. 31-32)
- Afdeling 5. Praktisch examen (art. 33-39)
- Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek (art. 40-46)
- Afdeling 7. Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen (art. 47-48)
- Afdeling 7 Vlaams Gewest. Beroep in geval van niet slagen voor het praktische examen (art. 47-48)
- Afdeling 7 Waals Gewest. Beroep (art. 47-48ter)
Hoofdstuk V. Vervanging en duplicaten van het rijbewijs en van het voorlopige rijbewijs (art. 49-52)
Hoofdstuk VI. Het internationale rijbewijs (art. 53-56)
Hoofdstuk VII. Formaliteiten die de overheden belast met de afgifte van de documenten dient te vervullen (art. 57-60)
Hoofdstuk VIII. Retributies (art. 61-63)
Hoofdstuk IX. Inspectie en controle (art. 64)
Hoofdstuk X. Het rijbewijs kaartmodel (Opgeheven)
*** TITEL IV. BESCHIKKINGEN BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BESLISSINGEN HOUDENDE VERVALLENVERKLARING VAN HET RECHT TOT STUREN VAN EEN MOTORVOERTUIG, DE FORMALITEITEN TOT UITVOERING ERVAN EN DE ONDERZOEKEN TOT HERKRIJGING VAN DIT RECHT ***
Hoofdstuk I. Rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht om een motorvoertuig te besturen en formaliteiten tot uitvoering ervan (art. 65-70)
Hoofdstuk II. Verval van het recht tot sturen – Onderzoeken (art. 71-73)
*** TITEL IVbis. BEPALINGEN BETREFFENDE HET RIJBEWIJS WAARVAN, MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 37/1 VAN DE WET, DE GELDIGHEID IS BEPERKT TOT VOERTUIGEN DIE UITGERUST ZIJN MET EEN ALCOHOLSLOT (art. 73/1-73/2) ***
*** TITEL V. CENTRAAL BESTAND (art. 74-77) ***
*** TITEL VI. ALLERHANDE BEPALINGEN (art. 78-80) ***
*** TITEL VII. OPHEFFINGSBEPALINGEN, OVERGANGSBEPALINGEN EN INWERKINGTREDING (art. 84-92) ***
*** BIJLAGEN (1-20) ***
Bijlage 1. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
Bijlage 2. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het voorlopig rijbewijs Model 3
Bijlage 3. Leervergunning (Opgeheven)
Bijlage 4. Theoretisch examen
Bijlage 5. Praktisch examen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Bijlage 5. Praktisch examen (Vlaams Gewest)
Bijlage 5. Praktisch examen en tests (Waals Gewest)
Bijlage 5/1.
Bijlage 5/2.
Bijlage 6. Minimumnormen en attesten inzake de lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorvoertuig
Bijlage 7. Codes
Bijlage 8. Machtiging tot sturen
Bijlage 9. Rijbewijs
Bijlage 10. Rijbewijs
Bijlage 11. Bewijs van geneeskundige schifting (Opgeheven)
Bijlage 12. Rijgetuigschrift voor landbouwtractor
Bijlage 13. Technische uitrusting
Bijlage 14. Inhoud en methode
Bijlage 15. Rijbewijs
Bijlage 16. Rijbewijs
Bijlage 17. Rijbewijs
Bijlage 18. Voorschriften betreffende het kaartmodel van het rijbewijs
Bijlage 19.
Bijlage 20. Voorlopig rijbewijs Model 3
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.