23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Titel III. Het rijbewijs

Hoofdstuk X. Het rijbewijs kaartmodel

         

        Opgeheven bij art. 46 K.B. 28 april 2011 (B.S. 4 mei 2011