23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 3. Leervergunning (Opgeheven)

(Art. 41, K.B. 10-07-2006, B.S. 14-07-2006)