23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 20. Voorlopig rijbewijs Model 3

Formaat (ontvouwd document) 105/150 mm – papier 140 g

Buitenzijde

bijl2-vrbw-nl1

Binnenzijde

bijl2-vrbw-nl2