23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 8. Machtiging tot sturen

Formaat : A 5 (150 x 210)