23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 16. Rijbewijs

Rijbewijs - buitenzijde. Formaat ontvouwd document : 106/222 mm - roze - zwarte druk

Rijbewijs - binnenzijde. Formaat ontvouwd document: 106/222 mm - roze - zwarte druk