23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 12. Rijgetuigschrift voor landbouwtractor

Formaat ontvouwd document : 195/230 mm - groen - zwarte druk