23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 11. Bewijs van geneeskundige schifting (Opgeheven)

Opgeheven bij art. 73 K.B. 28 april 2011 (B.S. 4 mei 2011)