23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)

Bijlage 9. Rijbewijs

Rijbewijs
Formaat (ontvouwd document) : 105/222 mm - Roze - Zwarte druk
Buitenzijde.

Rijbewijs
Formaat (ontvouwd document) : 105/222 mm - Roze - Zwarte druk
Binnenzijde.