Koninklijk besluit van 28 november 1997 houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

B.S. 05.12.1997

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen (art. 1-3)
Hoofdstuk II. Coördinatie (art. 4)
Hoofdstuk III. Vergunningen en parcours (art. 5-7)
Hoofdstuk IV. Politiereglementen (art. 8-10)
Hoofdstuk V. Organisatorische maatregelen (art. 11-16)
Hoofdstuk VI. De veiligheidscommissie (art. 17-20)
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.