30 SEPTEMBER 2004. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van de wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen en betreffende de documenten opgemaakt door een vakman naar aanleiding van werken aan een voertuig.
[B.S. 18.10.2004]

Artikel 1

Elke vakman die naar aanleiding van werken aan een voertuig een factuur of enig ander document opmaakt, vermeldt hierop het chassisnummer van het voertuig en de kilometerstand die de kilometerteller aangeeft op het ogenblik van de uitvoering van de werken.

Artikel 2

De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen, met uitzondering van de artikelen 4, § 3, en 6, §§ 2, 3 en 4, en dit besluit treden in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin ze zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3

Onze Minister van Werk, belast met Consumentenzaken, Onze Minister van Economie en Onze Minister van Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Zie ook :

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.