15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk III: Gebruik en lading

Artikel 22. Plicht van de bezitters

Zodra door om het even welke omstandigheden de in de artikelen 18§3 - 19§1 - 20§1 - 21§3, bedoelde vermeldingen niet meer voorkomen op ten minste een van de documenten die in die artikelen vermeld zijn, moet de bezitter van het voertuig of van de voertuigsleep deze vermeldingen binnen de tien dagen op een van deze documenten doen aanbrengen door de bevoegde instelling die door de Minister van Verkeerswezen voor de automobielinspectie werd erkend.

Deze bepaling is alleen toepasselijk op de voertuigen die onderworpen zijn aan de bij artikel 23 van dit besluit voorziene schouwingen.

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de woorden “Brusselse minister”.
Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen” vervangen door de woorden “Vlaamse minister”.
Voor wat betreft het Waals Gewest, worden de woorden ″Minister van Verkeerswezen″ vervangen door de woorden ″Waalse Minister″.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.