15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk VII: Inrichting

Artikel 72. Kleur

De Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde kan het gebruik van bepaalde kleuren of kleurencombinatie's voor het schilderen van de buitenkant van de voertuigen verbieden.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt het woord “kan” vervangen door de zinsnede “en de bevoegde Vlaamse instantie kunnen, elk wat hem of haar betreft,”.

De kleur waarin de voor het bezoldigd vervoer van personen aangewende voertuigen aan de besluitwet moeten geschilderd worden kan worden opgelegd.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt tussen het woord “kan” en het woord “worden” de woorden “door de Vlaamse minister” ingevoegd.