15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Hoofdstuk VII: Inrichting

Artikel 70bis. Retro-reflecterende veiligheidsvest

Een retro-reflecterende veiligheidsvest moet zich aan boord van elke auto bevinden.