15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 7. Niet verplichte lichten en reflectoren voor auto's en hun aanhangwagens

Kenmerken van
montage en kleur
Types van lichten en reflectoren
Parkeer-
licht
Omtreklicht V.A.
Indien breedte <2,10 (4)
Omtreklicht A.R.
Indien breedte <2,10 (4)
Mistlicht V.A. Achter-
uitrijlicht
Voor-
reflector
Zoeklicht Zij-
reflector
1. Aanwezigheid en aantal (1)
    Categorie A Zie art. 28, §3 2 2 2 1 of 2 2 1 Onbeperkt
    Categorie B   2 2 2 1 of 2 2 1  
    Categorie C   2 (5) 2 (5) 2 1 of 2 2 1  
    Categorie D   2 2 - 1 of 2 2 1  
2. Kleur (2) Zie art. 28, §3 W R W of G W of G W W of G O
3. Plaatsing (3)
    Max. afstand tot zijkant 40 -   40 - 40 -  
    Min. hoogte 35 35 35 - - 35 - 35
    Max. hoogte 60 -   120 - 120 - 120

Nota's

(1) De categorieën A, B, C en D beduiden: A, de categorie autobussen en autocars; B, de categorie personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik en minibussen; C, de categorie auto’s die niet behoren tot de categorieën A of B; D, de categorie aanhangwagens.
(2) W = wit; G = geel; R = rood; O = oranje.
(3) De afmetingen zijn uitgedrukt in cm.
(4) Deze afmetingen zijn van toepassing op motorvoertuigen en aanhangwagens die na 1 november 2014 voor de eerste maal in gebruik werden genomen.
(5) De omtreklichten zijn facultatief op land-en bosbouwtrekkers op wielen met een breedte van meer dan 2,10 m.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.