15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]

Bijlagen

Bijlage 10. Homologatie van veiligheidsbeglazing...

Gelijkvormige voorschriften betreffende de homologatie van veiligheidsbeglazing en van de materialen voor de beglazing die bestemd zijn om in motorvoertuigen en hun aanhangwagens te worden geplaatst (koninklijk besluit van 10 december 1980, gewijzigd door het koninklijk besluit van 3 augustus 1981 - zie staatsbladen van 4 februari 1981 en 27 augustus 1981).

Wegens de complexiteit van deze bijlage kunt u deze enkel in PDF-formaat bekijken.