15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]

Bijlagen

Bijlage 13. Uitrusting voor opvangen opspattend water

Technische eisen waaraan de uitrustingen voor het opvangen van het door de banden opgespatte water moeten voldoen voor motorvoertuigen, gelede voertuigen of aanhangwagens

Wegens de complexiteit van deze bijlage kunt u deze enkel in PDF-formaat bekijken.