15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]

Bijlagen

Bijlage 11. Achterwaartse signaalinrichting.

Technische eisen waaraan de bijkomende inrichtingen voor de achterwaartse signalisatie, bestemd ter versterking van de achterwaartse signalisatie, zowel bij dag als bij nacht, voor lange en zware voertuigen en hun aanhangwagens, alsook voor trage voertuigen en hun aanhangwagens, moeten voldoen. (KB. van 16 nov. 1984 - zie staatsblad van 15 jan. 1985)

Wegens de complexiteit van deze bijlage kunt u deze enkel in PDF-formaat bekijken.

Voor wat betreft het Vlaams Gewest, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in aanhangsel I worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” telkens vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
2° in aanhangsel III, punt 1.1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn afgevaardigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
3° in aanhangsel III, bijvoegsel 1, worden de woorden “Minister van Verkeerswezen of zijn gemachtigde” vervangen door de woorden “bevoegde Vlaamse instantie”;
4° in aanhangsel IV wordt de zinsnede “Namens de Minister: Voor de Directeur-Generaal: De Hoofdingenieur-Directeur,” vervangen door de zinsnede “Namens de Vlaamse minister: het hoofd van het Departement”.