15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]

Bijlagen

Bijlage 17. EG-Certificaat van overeenstemming voor volledige of voltooide voertuigen

Wegens de complexiteit van deze bijlage kunt u deze enkel in PDF-formaat bekijken.