15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 22. Niet-periodieke keuring vermeld in artikel 23sexies, § 1, 3° bijkomende keuring

Opgeheven (art. 9, KB 1 juni 2011, BS 15 juni 2011, met ingang van 14 augustus 2011)

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.