15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 23. Volledige lijst van gegevens ten behoeve van de EG-typegoedkeuring en kleine reeks van voertuigen, alsook voor de individuele goedkeuringen