15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 27. Procedures voor de EG-typegoedkeuring van voertuigen of "kleine reeks" typegoedkeuring

Voor wat betreft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt een aanhangsel 3 toegevoegd.
Voor wat betreft het Vlaams Gewest, wordt een aanhangsel 3 toegevoegd.
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.