15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 34. Beperkingen voor kleine series en restantvoorraden

A. Beperkingen van toepassing op in kleine reeks gebouwde voertuigen van de categorieën M, N, O

1. Het aantal voertuigen van één type dat per jaar in de Gemeenschap overeenkomstig artikel 12, § 1 wordt geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht, mag niet groter zijn dan hieronder voor de betrokken voertuigcategorie is aangegeven:

Categorie Aantal voertuigen
M1 1000
M2, M3 0
N1 0
N2, N3 0
O1, O2 0
O3, O4 0

2. Het aantal voertuigen van één type dat per jaar in een lidstaat overeenkomstig artikel 12, § 2 wordt geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht, wordt door die lidstaat bepaald, maar mag niet groter zijn dan hieronder voor de betrokken voertuigcategorie is aangegeven:

Categorie Aantal voertuigen
M1 75
M2, M3 250
N1 500
N2, N3 250
O1, O2 500
O3, O4 250

B. (Opgeheven)

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.