15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 31. EG- of (EG of nationale) kleine reeks- certificaat van overeenstemming voor complete/voltooide voertuigen