15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1938]

Bijlagen

Bijlage 38. Lijst van regelgevingen waarvoor virtuele testmethodes mogen worden gebruikt door een fabrikant of een technische dienst

Gezien de complexiteit van deze bijlage kunt u deze enkel raadplegen of downloaden in PDF-formaat.