15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 37. Lijst van de regelgevingen waarvoor een fabrikant als technische dienst kan worden aangewezen

  Onderwerp Regelgeving
Richtlijn of verordening Gelijkwaardig VN/ECE-reglement (*)
46. Banden Richtlijn 92/23/EEG 30, 54, 117
61. Klimaatregelingsapparatuur Richtlijn 2006/40/EEG -

(*) Zie bijlage 26, deel II.

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.