15 MAART 1968. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.
[BS 28.03.1968]

Bijlagen

Bijlage 35. Lijst van onderdelen of uitrustingsstukken die een aanzienlijk risico kunnen vormen voor de correcte werking van systemen die essentieel zijn voor de veiligheid van het voertuig of voor zijn milieuprestaties, de prestatie-eisen ervan, de passende testprocedures, en de voorschriften inzake het merken en het verpakken

I. Onderdelen of uitrustingsstukken die grote invloed hebben op de veiligheid van het voertuig

Voorwerp nr. Beschrijving voorwerp Prestatie-eis Testprocedure Voorschriften voor het merken Verpakkingsvoorschriften
1 [...]        
2          
3          

II. Onderdelen of uitrustingsstukken die grote invloed hebben op de milieuprestaties van het voertuig

Voorwerp nr. Beschrijving voorwerp Prestatie-eis Testprocedure Voorschriften voor het merken Verpakkingsvoorschriften
1 [...]        
2          
3          
Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.