1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel III. Verkeerstekens

Hoofdstuk I: Verkeerslichten

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Hoofdstuk III: Wegmarkeringen

Hoofdstuk IV: Allerhande bepalingen