1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel III: Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 71. Aanwijzingsborden (F1-F31)

71.1. De aanwijzingsborden worden aangebracht op de plaatsen die, gelet op de aard van de verstrekte aanduiding, geschikt zijn.

Op de bewegwijzering naar een autosnelweg en op de bewegwijzering op de autosnelweg zelf, wordt de naam van de buitenlandse bestemmingen vermeld in de taal van het land waar die bestemming zich bevindt.

Indien deze naam ingevolge de toepassing van de gecoördineerde wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken niet reeds op deze signalisatie voorkomt, wordt hij in een ander lettertype en tussen haakjes, hetzij ernaast, hetzij eronder, aan de aangeduide bestemming toegevoegd.

71.2. De voornaamste aanwijzingsborden worden hierna afgebeeld. Andere rechthoekige aanwijzingsborden met een wit opschrift of symbool op blauwe achtergrond mogen in bijzondere gevallen gebruikt worden.


F1a en F1b. Begin van een bebouwde kom. (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.
Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 30 km/u;
Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 30 km/u.

F1a en F1b. Begin van een bebouwde kom. (Vlaams Gewest en Waals Gewest)
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke toegangsweg tot een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.
Wanneer binnen een bebouwde kom een verkeersbord C43 een andere snelheid aanduidt, dan geldt vanaf het volgend kruispunt opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u;
Wanneer binnen een bebouwde kom een snelheidszone, een erf of een schoolomgeving wordt afgebakend, dan geldt vanaf het einde van de snelheidszone, het erf of de schoolomgeving opnieuw de maximumsnelheid van 50 km/u.
F3a en F3b. Einde van een bebouwde kom.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst op elke uitvalsweg van een bebouwde kom; het mag links herhaald worden.
F4a. Begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.
F4b. Einde van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden.
F5. Begin of oprit van een autosnelweg.
De bijzondere verkeersregelen op de autosnelwegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is. Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autosnelweg gaat.
F7. Einde van een autosnelweg.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
F8. Tunnel.
Tunnel met een lengte van meer dan 500 meter.
Op onderborden wordt de lengte van de tunnel en eventueel zijn naam aangeduid.
F9. Autoweg.
De bijzondere verkeersregelen op de autowegen gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord is aangebracht.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
Dit verkeersbord mag afgebeeld worden op de verkeersborden F25, F27, F29, F31, F39 en F41 om aan te duiden dat de gesignaleerde reisweg over een autoweg gaat.
F11. Einde van een autoweg.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst en mag links herhaald worden.
F12a. Begin van een woonerf of van een erf.
De bijzondere verkeersregelen in de woonerven of erven gelden vanaf de plaats waar het verkeersbord aangebracht is.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke toegang tot een woonerf of erf; het mag links herhaald worden.
F12b. Einde van een woonerf of van een erf.
Dit verkeersbord wordt rechts geplaatst aan elke uitgang van een woonerf of erf; het mag links herhaald worden.
F13. Verkeersbord dat pijlen op de rijbaan aankondigt en de keuze van een rijstrook voorschrijft.
Dit verkeersbord kan de verschillende richtingen aanduiden.
De streep tussen de rijstroken kan eventueel onderbroken zijn.
Het bord mag aangevuld worden om de voorsorteringsstroken voorbehouden voor het verkeer van fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen aan te duiden.
F14. Opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.
F15. Verkeersbord dat de keuze van een richting voorschrijft.
- neerwaarts of opwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op doorgaande richtingen;
- schuin opwaarts of neerwaarts gerichte pijlen hebben betrekking op afslaande richtingen;
- het aantal pijlen vertegenwoordigt het aantal rijstroken.
F17. Aanduiding van de rijstroken van een rijbaan met een strook voorbehouden voor autobussen.
F18. Aanwijzing van een bijzondere overrijdbare bedding, voorbehouden aan het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.
F19. Openbare weg met eenrichtingsverkeer.
F21. Rechts of links voorbijrijden toegelaten.
F23a. Nummer van een gewone weg.
F23b. Nummer van een autosnelweg.
F23c. Nummer van een internationale weg.
F23d. Nummer van een ring.
F25. Voorwegwijzer.
F27. Voorwegwijzer.
F29. Wegwijzer.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F31. Wegwijzer.
Reisweg over een autosnelweg.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.