1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel III: Verkeerstekens

Hoofdstuk II: Verkeersborden

Artikel 71. Aanwijzingsborden (F33-F37)

F33a. Bewegwijzeringsbord op afstand: luchthaven, universitair centrum, kliniek en ziekenhuis, beurs- of tentoonstellingshal, haven, wijk, ring, bedrijf, industriepark en commercieel centrum.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F53 en met de volgende symbolen :

S.1. Luchthaven

S.2. Beurs- of tentoonstellingshal (voorbeeld)

S.3. Haven

S.4. Car-Ferry

S.5. Bedrijf en industriepark

F33b. Bewegwijzeringsbord op afstand: vallei of waterloop van toeristische aard.
De afstand in km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
F33c. Bewegwijzeringsbord op afstand: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van het type S. 30. tot S. 36.
F34a. Bewegwijzeringsbord in de nabijheid van inrichtingen en etablissementen die openbaar zijn of van algemeen belang, en in 't bijzonder: luchthaven, bibliotheek, post- en telefoonkantoor, brandweer en civiele bescherming, cultureel centrum of complex, animatiecentrum, openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (O.C.M.W.), begraafplaats, kliniek en ziekenhuis, politiediensten, onderwijsinstelling, station van de diensten voor het gemeenschappelijk vervoer, televisieomroep, plaats voor eredienst, museum, gerechtsgebouw, parking, haven, hulppost, taxatiekantoor, schouwburg, bedrijf,  industriepark en commercieel centrum.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van de verkeersborden F33a, F53, F55, F59 en F61 alsook met de volgende symbolen :

S.10. Politiediensten

S.11. Brandweer

S.12. Civiele bescherming

S.13. Begraafplaats

S.14. Busstation

S.15. Treinstation

S.16. Wegstation

S.17. Stadhuis of gemeentehuis (voorbeeld)

S.18. Plaats voor eredienst

S.19. Gerechtsgebouw

S.20. Auto-slaaptrein

S.21. Postkantoor


F34b.1 en F34b.2. Wegwijzer: aanbevolen reisweg voor bepaalde categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
De afstand in km en fracties van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34b.2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.

F34c.1 en F34c.2. Wegwijzer: aanbevolen reisweg naar een toeristische bestemming voor bepaalde categorieën van weggebruikers.
Het verkeersbord wordt aangevuld met het (de) symbool(olen) van de verkeersborden C11, C15 en C19.
De afstand in km en gedeelten van km kan op de wegwijzer aangeduid zijn.
Op het verkeersbord F34c2, zijn de vermelding van de bestemming en de pijl facultatief.
F35. Wegwijzer: sportcentrum, plaats met een toeristisch of ontspannend karakter, recreatie- of pretpark, cultureel park, monument, merkwaardig landschap, vereniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met het symbool van het verkeersbord F77 en met de volgende symbolen :

S.30. Sportcentrum, stadion, omnisporthal.
De Minister van Verkeerswezen bepaalt de bijzondere symbolen die mogen gebruikt worden voor het aanduiden van bepaalde sporttakken.

S.31. Kasteel

S.32. Ruïnes

S.33. Klooster, abdij

S.34. Cultureel park, recreatie- of pretpark.
Een specifiek symbool in 't zwart op witte achtergrond kan evenwel worden gebruikt.

 

S.35. Monument en merkwaardig landschap die op specifieke wijze afgebeeld worden. (voorbeeld)

 

S.36. Natuurpark

F37. Wegwijzer: jeugdherberg, overnachtingsgelegenheden, kampeer- en caravanterrein, restaurant en vakantiedorp.
Het verkeersbord mag aangevuld worden met de symbolen van de verkeersborden F65, F67, F71, F73 en F75
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.