1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
[BS 09.12.1975]

Titel IV. Technische voorschriften

Artikel 82bis. Maximum breedte van voortbewegingstoestellen

De maximum breedte van een voortbewegingstoestel is 1 meter.