Ministerieel besluit van 1 juli 2017

ter uitvoering van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen inzake het wegverkeer wat de betaling met bank- of kredietkaart op het internet betreft

B.S.13.07.2017

Artikel 1. De artikelen 9.3 en 12.2 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer treden in werking op 1 juli 2017.

Art. 2. § 1. De betaling met bank- of kredietkaart op internet zoals voorzien in de artikelen 9.3 en 12.2 van hetzelfde besluit gebeurt met een bankkaart of kredietkaart van het type Visa of Mastercard via de website die beheerd wordt door bpost, zoals bepaald in artikel 3° /2 van het koninklijk besluit van 14 maart 2006 tot uitvoering van artikel 44/11/11 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt met het oog op de doorzending van bepaalde gegevens aan bpost en houdende de administratieve behandeling van de onmiddellijke inningen.

§ 2. De website is beschikbaar in 4 talen, op de volgende adressen :

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2017.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.