8 MAART 2006. - Ministerieel besluit betreffende de kostprijs van de pyschologische en medische herstelonderzoeken na verval van het recht tot sturen.
[B.S. 16.03.2006]

Artikel 1

De kostprijs van een medisch onderzoek bedraagt ten hoogste 80 euro, inclusief erelonen en administratieve kosten.

De kostprijs van een psychologisch onderzoek bedraagt ten hoogste 270 euro, inclusief erelonen en administratieve kosten.

De uitvoering van een bloed- of haaranalyse opgelegd in het kader van een alcohol- of drugsverslaving overeenkomstig bijlage 14.B. van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, is niet inbegrepen in de bovenvermelde maximumprijzen.

De in dit artikel bedoelde bedragen zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de gezondheidsindex dat op 31 december 2005 werd bereikt. De bedragen worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het op 31 december van het voorgaande jaar bereikte indexcijfer van de gezondheidsindex en worden tot op de dichtsbijzijnde euro naar beneden afgerond.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op 31 maart 2006.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.