Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

B.S. 14.10.1976

Artikel 1. Algemene bepalingen
HOOFDSTUK I. VERKEERSLICHTEN
Artikel 2. Plaatsingsvoorwaarden
Artikel 3. Driekleurige verkeerslichten
Artikel 3bis. Ontruimingspijl boven een rijstrook
Artikel 3ter. Bijzondere verkeerslichten voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer
Artikel 4. Tweekleurige verkeerslichten
Artikel 5. Verkeersknipperlichten
HOOFDSTUK II. VERKEERSBORDEN
Artikel 6. Inleidende bepalingen en afmetingen
Artikel 7. Gevaarsborden
Artikel 8. Verkeersborden betreffende de voorrang
Artikel 9. Verbodsborden
Artikel 10. Gebodsborden
Artikel 11. Verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren
Artikel 12. Aanwijzingsborden
Artikel 13. Onderborden
HOOFDSTUK III. WEGMARKERINGEN
Artikel 14. Overlangse markeringen die de rijstroken aanduiden
Artikel 15. Overlangse voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
Artikel 17. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden
Artikel 18. Dwarsmarkeringen
Artikel 19. Andere markeringen
Artikel 20. Overgangsbepalingen
Artikel 21.
BIJLAGEN
Bijlage 1. Verkeerslichten
Bijlage 2. Onderborden
Bijlage 3. Witte borden
Bijlage 4. Wegmarkeringen
Bijlage 5. Onderborden betreffende de fietsen en tweewielige bromfietsen
Bijlage 6. Specifieke symbolen voor de sporttakken
Bijlage 7. Verkeerssignalisatie met zonale draagwijdte
Bijlage 8. Voorbeelden van afbakening van de toegang tot de doorgang
Bijlage 9. Onderborden bij de verkeersborden C24a en D4
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.