11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
[B.S. 14.10.1976]

Hoofdstuk II. Verkeersborden

Artikel 13. Onderborden

13.1. Blauwe borden (bijlage 2 tot dit besluit).

De borden zijn rechthoekig, hebben geen boord en er komt een opschrift of een symbool in het wit op voor.

13.1.1. De breedte van de volgende borden is ongeveer dezelfde als de breedte of de diameter van het verkeersbord waaronder ze worden aangebracht; zij zijn ten minste 0,20 m hoog.

1° Type I : aanduiding van een afstand.

Type Ia     Type Ib

2° Type II : aanduiding van de lengte van een gedeelte van de openbare weg.

3° Type III : aanduiding van de aard van het gevaar of van de omstandigheden waarin het verkeersbord van toepassing is.

4° Type IV : Beperking van een verbod of van een gebod voor zekere categorieën van voertuigen.

5° Type V : Aanvulling van de verkeersborden betreffende het stilstaan en parkeren.


6° Type VI : Aanduiding " Herhaling ".

13.1.1/1 De borden van het type IV hebben een maximumbreedte van 0,70 m en een minimumhoogte van 0,20 m; de symbolen zoals bepaald in artikel 70.2.1.3° en 72.6 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg hebben een minimumhoogte van 0,12 m en een minimumbreedte van 0,20 m.

13.1.2. De borden van het model VII (aanvulling van de verkeersborden betreffende het parkeren) zijn ten hoogste 0,70 m breed en ten minste 0,20 m hoog.

Type VIIa     Type VIIb     Type VIIc     Type VIId

13.1.3. De breedte van het vierkant bord van het model VIII is ongeveer dezelfde als de breedte of de diameter van het verkeersbord waaronder het wordt aangebracht.

13.1.4. Het bord van het model IX (aanduiding van een versmalling die de omvang van een rijstrook heeft) is ten minste 0,40 m breed en ten minste 0,60 m hoog.

13.2. Witte borden (bijlage 3 tot dit besluit).

De borden zijn rechthoekig, hebben geen boord en er komt een opschrift of een symbool in het zwart op voor.

Deze borden zijn ongeveer 0,10 m breed en ten minste 0,30 m hoog.

     

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.