11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
[B.S. 14.10.1976]

Hoofdstuk III. Wegmarkeringen

Artikel 20. Overgangsbepalingen

20.1. De verkeerstekens die niet voldoen aan de voorschriften van dit besluit mogen niet behouden blijven na 1 januari 1981.

Evenwel :

  • de driekleurige lichtinstallaties geplaatst vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit, moeten uiterlijk op 1 januari 1985 uitgerust zijn met de in artikel 3.1.2. bedoelde veiligheidsinrichtingen;
  • de in artikel 14.1.2° bedoelde reflectoren, aangebracht vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit op een manier die niet overeenstemt met de bepalingen van dit artikel, mogen niet behouden blijven na 1 januari 1985.

20.2. De verkeerstekens die verplicht gemaakt worden luidens de bepalingen van de artikelen 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 8.5.6°, 8.9.2°, 8.12, 9.1.1° en 2°, 9.5.1°, 9.7, 9.9.2° en 3°, 12.4 en 12.6.1° van dit besluit, moeten geplaatst worden vóór 1 januari 1981.

De verkeerstekens die verplicht gemaakt worden luidens artikel 11.7.1° van dit besluit, moeten geplaatst worden vóór 1 juli 1985.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.