11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens.
[B.S. 14.10.1976]

BIJLAGEN

Bijlage 7. Verkeerssignalisatie met zonale draagwijdte

I. Voorbeelden van afbeelding van verkeersborden op de verkeerssignalisatie met zonale draagwijdte

a) Verbodsborden

  

b) Verkeersborden inzake stilstaan en parkeren

1. verkeersborden van het type E1 tot E7

  

2. Verkeersborden van het type E9a tot E9h met uitzondering van het verkeersbord met zonale draagwijdte dat het parkeren reserveert voor voertuigen met een maximale toegelaten massa overeenkomstig artikel 65.5.3. van het algemeen verkeersreglement

  

c) Signalisatie met zonale draagwijdte met aanvullende mededeling

  

Op het verkeersbord dat het einde van de zone aanduidt, is de aanvullende mededeling facultatief.

II. Voorbeelden van verkeersborden die twee reglementeringen met zonale draagwijdte aanduiden